czwartek, 19 lutego 2015

Hello

Pewnie każdy z Was czasami odczuwa potrzebę wylania z siebie nadmiaru myśli, czy też „artystycznego wyżycia się”. Tak jest też ze mną. Nie zawsze odnajdujemy chęci na napisanie, czy zrobienie czegoś własnoręcznie, a dodatkowo – z biegiem lat mamy coraz mniej czasu na przyjemności, bo dni wypełnione są po brzegi obowiązkami związanymi ze szkołą, studiami, czy też pracą. Jako, że uporałam się wcześniej ze sesją, w mojej głowie zrodził się pomysł na rozpoczęcie blogowania od nowa. Po dłuższym namyśle zdecydowałam o usunięciu dotychczasowych – pocztówkowych postów i zmianie układu bloga. Teraz będę pisać tak po prostu – od siebie, dla siebie i dla innych, których być może zainteresuje nieco nieokreślona jeszcze i wymieszana tematyka bloga. Ci, którzy znają mnie osobiście wiedzą, że od czasu do czasu lubię coś uszyć, upiec, a potem obdarowywać tym innych. Oprócz tego, moją pasją są podróże, kocham góry. Lubię jeździć pociągami (co może wydawać się dziwne jak na polskie realia), wysyłać listy i pocztówki do przyjaciół z zagranicy, a w wolnych chwilach – fotografować. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

***

Probably each of you sometimes feel the need to pour the excess thoughts, or do something really creative. I have the same feelings. It’s not always easy be in mood to write, or do something by yourself, and also - over the years we have less and less time for enjoyment, because our days are filled to the brim with obligations associated with the school, study, or work. As I finish my exams earlier, I had an idea to begin blogging again. After considerable thinking I decided to remove posts about postcards (postcrossing) and change the layout of blog. Since now I’m going to write just – for myself and for others who might be interested in theme of my blog. Those who know me personally know that, from time to time I like sewing, baking, and then bestow other people. In addition, my passion is traveling, I love mountains. I like traveling by train (which may seem strange for a Polish realities), sending letters and postcards to penpals, and taking photos in my spare time. I hope that everyone will find something on this blog.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz